Område

Området

Radøy ligg omkransa av sjø, holmar og øyer og strekker seg mot havgapet utanfor Bergen.
Her det flust av moglegheiter for historiske og naturbaserte opplevingar. Fiske og gåturar, kulturlandskap og historiske ruinar både frå 2 verdskrig men og heilt tilbake til vikingtida. På Vestnorsk Utvandringssenter kan du læra om migrasjon og kulturmøte i fortid og notid og bli med på omvising i emigranthusa som er flytta frå USA til Radøy.

Flust av moglegheiter for både dagsturar frå Bergen men og ein flott plass å finne ro og nyte omgjevnadane over tid. Sjå www.visitnordhordland.no for meir info om moglegheitene i området.

Fyrtårn